The Key MRT เพชรเกษม 48


The Key MRT เพชรเกษม 48 คอนโดหรู ติด MRT เพชรเกษม 48 บนทำเลศักยภาพสูง ใกล้โรงพยาบาล ศูนย์การค้า ร้านอาหาร เดินทางสะดวก บนถนนเพชรเกษมที่สามารถไปย่านที่พักอาศัยและแหล่งธุรกิจต่าง ๆ ลงทะเบียนที่ลิงก์เลย

ที่อยู่ : ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

{getButton} $text={ดูข้อมูลโครงการเพิ่มเติม} $icon={link} $color={#33a453}

{getProduct} $button={จองเลย} $price={฿3,150,000} $sale={ลด ฿200,000} $icon={whatsapp}

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال